Południowa Oficyna Wydawnicza

Południowa Oficyna Wydawnicza

Wydajemy pięć lokalnych tygodników o powiatowym zasięgu: „Gazetę Jarocińską” (ukazuje się od 1990 r.), „Życie Pleszewa” (ukazuje się od 1997 r.), „Życie Gostynia” (ukazuje się od 1999 r.), „Życie Rawicza” (ukazuje się od 2000 r.), „Gazetę Krotoszyńską” (ukazuje się od 2007 r.) o łącznym nakładzie około 31.000 egzemplarzy. Do nas należy też pięć portali internetowych: www.jarocinska.pl, www.zycie-gostynia.pl, www.zycie-pleszewa.pl, www.zycie-rawicza.pl, www.krotoszynska.pl
Pięć gazet - to co tydzień ponad 300.000 potencjalnych Czytelników, pięć portali - to nieograniczona liczba internautów mogących na bieżąco śledzić wydarzenia dnia w danym regionie.

Gazety wydawcy