Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN

Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN

 

Polityka cookie wydawcy

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka ochrony danych osobowych i coookies

COOKIES

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

2. Operator serwisu jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp. Operatorem serwisu jest: Wydawnictwo Dominika Księskiego Wulkan, 88-400 Żnin, Sądowa 4, NIP 562-000-54-48, zwane dalej operatorem serwisu.

3. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu przez użytkownika, a w szczególności:

- dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;

- przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;

- możliwości logowania do serwisu;

- utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.

4. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies): sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

5. Serwis stosuje następujące rodzaje plików cookies: „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu; „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu; „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację jego interfejsu.

6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.

7. Operator serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.

8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom.

9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta

10. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl. Niniejsza Polityka ochrony danych osobowych i cookies powstała na podstawie formularza ze strony ciasteczka.org.pl i zawiera zawarte tam fragmenty.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Wydawnictwo Dominika Księskiego Wulkan, wydawca serwisu paluki.lokalnagazeta.pl, przetwarza tylko te dane osobowe, które są niezbędne do prowadzenia działalności i wykonania zawartych umów. Uwzględnione zostały w tym zakresie postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2. Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Dominika Księskiego Wulkan, 88-400 Żnin, Sądowa 4, NIP 562-000-54-48; Regon: 090552689; adres e-mail: ##htzgtipgxpi#at#epajzx.invdscxz.ea##.

3. Administrator danych zapewnia, że będzie przetwarzać dane osobowe użytkownika serwisu we wskazanym niżej zakresie, wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie będzie przetwarzał ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Przetwarzanie danych osobowych użytkownika w zakresie i celach innych niż wskazane niżej, wymagają poinformowania użytkownika.

4. Zasady ochrony danych osobowych

- minimalizacja zbieranych danych;

- przetwarzanie zebranych danych w możliwie najbardziej ograniczonym zakresie, niezbędnym do wykonania zawartych umów, osiągnięcia założonego celu lub wynikającego z obowiązków prawnych;

- ograniczenie dostępności do zebranych danych wyłącznie do osób upoważnionych do ich przetwarzania.

5. Zakres przetwarzania danych

- działalność księgowa

- działalność reklamo-ogłoszeniowa

- działalność marketingowa, w tym konkursy czytelnicze

- działalność społeczna, m.in. akcje społeczne i organizacja wydarzeń.

6. Cele przetwarzania danych osobowych:

a) założenie konta w serwisie,

b) zawarcie umowy o świadczenie usługi (sprzedaż treści prasowych),

c) wykonanie umowy (sprzedaż treści prasowych),

d) usługi marketingowe, w tym mailing,

e) realizacja obowiązków prawnych, w tym podatkowych,

f) zapewnienie bezpieczeństwa w serwisie,

g) przesyłanie newslettera w przypadku uzyskania dodatkowej zgody użytkownika,

h) wyświetlanie tzw. web push w przypadku uzyskania dodatkowej zgody użytkownika.

7. Okres przechowywania danych

a) dane księgowe - 5 lat; zgodnie z wymogami prawa finansowego;

b) pozostałe dane: do zakończenia danego działania. W poszczególnych przypadkach dane te mogą być archiwizowane nie dłużej niż 10 lat.

8. Wprowadzone zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych uwzględniają możliwości techniczne, koszty oraz zakres prowadzonej działalności, a także ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, które to ryzyko ocenione jest na minimalne.